El Mas del Tetuan

El Mas de Tetuan és un dels nombrosos que ocupen les vessants de la serra del Menejador a la comarca de l'Alcoià. Concretament es troba situat al parc natural del Carrascal de la Font Roja, i situada a un cota prou alta. Té una planta organitzada al voltant d'un pati tapiat. Tots els edificis estant constuïts en maçoneria i enlluïts amb cal encara que molt deteriorada. Destaca un edifici principal de planta rectangular. En front d'aquest i en el seu costat dret apareixen altres de tipus secundari per a la quadra i els corrals a les plantes baixes i altres dependències en les plantes superiors com per a aguardar par de la collita o ferraments i eines de treball agricola.
Al costat de la quadra hi ha una cubeta de decantació per la producció de vi i també s'hi conserva, una almàssera de premsa metàl·lica. Per últim té una xicoteta capella que obri a l'exterior de la masia. Encara resten parts de la decoració original feta en guix, i també part de la seua pintura blava, i tota l'estructura de l'altar.
L'edifici principal:

Ensorrament de la teulada:

El forn del mas:
El pati interior:

Edificis secundaris:
La quadra:
L'almàssera de premsa metàl·lica:
La cubeta de decantació per al vi:
La capella exterior: