Pou de neu del Benicadell


Un altre exemple de pou de neu o cava és de la del Benicadell. Hi resta, parcialment, la seua coberta semicircular i està coberta per una planta enfiladissa. La part central de la coberta està derruïda a l'interior però la manté parcialment i les tres finestres d'accés estan protegides per baranes de fusta. No és l'únic exemple de pou de neu a la montanya homònima ja que hi ha d'altres a la mateixa.

Restauració de la font i llavador d'els Algars

Farà uns mesos es va restaurar la font i llavador de la pedania contestana d'els Algars. S'ha millorat l'aspecte com són les humitats, la filtració d'aigua i la substitució de canonades velles per noves. 
Restauració final de la font del MorenoAixí ha quedat la font del Moreno després dels treballs de restauració d'aquesta fonteta alcoiana. Hi ha que recordar que és l'única que encara manté un abeurador per al bestiar cavallí, mular i asiní. Tota l'estructura és construida en rajoles i la pica és tallada.
Palau-fortalesa del Marqués de Dos Aigües d'Onil


El palau-fortalesa és l'immoble més característic de la població d'Onil a la Foia de Castalla. L'edifici és exempt i de planta quadrada. A més té quatre torres cantoneres i una d'elles és el campanar de l'eglésia. Tot ell destaca en la vertebració de dos crugies; una és el propi palau i l'altra és l'església. La segona crugia, el propi palau, es distribueix al voltant d'un pati amb dos altures de planta quadrangular. L'edifici és d'estil renacentista ja que va començar a ser edificat al segle XVI i va finalitzar al XVII amb elements barrocs. El marqués de Dos Aigües, Ramón de Vilanova Rocafull, el va manar construir.  A l'actualitat és l'ajuntament i l'eglésia principal de la població d'Onil. 
Llavador de l'Olivar de la BassaAl costat de la partida de Cotes Altes, dins de l'actual urbanització de Sol i Camp encara resten parts de la xarxa hidràulica de la font del Xorrador. Concretament és un llavador situat costat de l'Olivar de la Bassa. Resten el safareig rectangular amb les lloses inclinades desgastades per la fricció de fer la bugada. Castell de Barxell a la primavera de 2018


El castell de Barxell a la primavera de 2018 encara tenia i té mancances per a la seua conservació. S'han fet molts treballs de rehabilitació en l'edifici principal, excavacións arqueològiques i tala de pins al voltant d'ell, però no està totalment segur de l'enfonsament de la seua torre de l'homenatge i la preservació de tota l'estructura del nostre benvolgut castell. Hi havien unes veïnes càpriques a la seua rodalia.


 Detall de la muralla:


Rehabilitació d'edificis industrials com habitatges


Dos exemples de com la rehabilitació d'edificis industrials o d'àmbit de la indutrialització local poden ser adaptats en habitatges moderns. El primer cas es troba situat al carrer de Santa Llúcia, un dels últims eixamples a la zona històrica i dels primers d'època contemporània. Estava constret pel riu Riquer. Destaca com un immoble d'àmbit industrial amb diverses altures entre el carrer Santa Llúcia i la ribera del riu Riquer. S'ha rehabilitat com un edifici d'habitatges privat.

El segon exemple és un immoble també rehabilitat al carrer Sant Joan  amb un aparcament modern i amb tres habitatges per les tres plantes. Tambés es tracta d'un edifici de la primera meitat del segle XX que possiblement eren dependències industrials com tallers o habitatges. D'aquesta manera ha quedat conservat un altre tipus d'edificis de la industrialització local sense crear un solar de runes o herbes.