El mas de la Mola

El mas de la Mola és un dels diversos masos que hi resten en peu a l'actualitat. Aquest es troba a l'antic camí dels Talecons en direcció al collao d'En Sabata. Al costat del seus veïns: el Talecó de Dalt, el Talecó de Baix i el mas de Serelles; el mas de la Mola és de xicotetes proporcions i on destaca únicament un edifici principal i al seu costat dret les dependècies secundàries com els corrals i els estables a més d'un pati interior. Tot el conjunt està edificat en mamposteria i té llocs on ha perdut el seu enlluit original. El edifici principal destaca amb dos plantes a més de la seua coberta a dos aigües realçada amb rajoles. La planta inferior destaca la presència d'una gran porta principal que és de fusta i doble xapada en ferro. A més es troba la cuina amb la seua xemenia de grans proporcions i un xicotet forn i tot el terra construït amb llamborda. A la planta superior és accessible per una escala de petites proporcions i molt empinada. Dalt s'ha quedat un espai diàfan sense els antincs murs de les habitacions. Però el que més destaca és el realçat amb unes grans crugies triangulars.
El pati del mas:
El forn de llenya i la cuina:
La part superior:
Les crugies