L'abans i el després VI: La "reconstrucció" de Sant Maür i Sant Francesc

L'abans (anys 40 del XX):El després (any 2008):
L'església a hores d'ara de no té cap relació amb l'antic temple, el convent i església de Sant Francesc del segle XVIII, i l'actual va ser edificat entre1939 fins a 1956. El primer edifici el van ser cremat primer, i enderrocat durant la guerra civil i que durant 20 anys s'ha allargaren les obres de "reconstrucció". Actualment en unes dependències annexes a l'església, es troba un museu on es custodia una col·lecció d'art religiós que va sobreviure al conflicte bèl·lic de la qual cal destacar una secció de pintura devocional, ornaments litúrgics, imatges i objectes relacionats amb el culte.