El Castellar d'Alcoi

 El Castellar d'Alcoi és un muntanya propera a la ciutat d'Alcoi, i concretament es troba a la rodalia del barri de Batoi. El seu cim és d'uns 886 m sobre el nivell del mar i és característic pels seus dos tallats rocosos que deixen enmig una llanura de forta pendent. En la seua part més alta es troba un jaciment. Es tracta del poblat fortificat del Castellar o al al-Qüy, d'on ve el topònim de la muntanya i el de la ciutat. Encara que la muntanya ha tingut altres ocupacions: prehistòrica, ibèrica i romana, és a l'època medival islàmica quan destaca com nucli vertrebardor. És quan actua com un hisn o poblat fortificat que administrava les alqueries locals durants el segles X al XII i amb una segona ocupació entre el segles XII-XIII, fins l'aplegada dels conqueridors cristians.