Auberge des trois marches

Al molí del Racó, va ser a l'any 2007 escenari del rodatge d'una pel·lícula i ha quedat patent a la façana com es pot comprovar.