El viaducte de Barxell

Els ponts i els viaductes són un tipus de construccions molt importants, ja que han permès el pas entre rius i grans barrancs. Són unes obres d'ingenyeria fonamentals, i fins i tot, ens han aplegat exemples d'època romana. Sí busques a un diccionari la paraula pont, és obra sobre la qual una via de comunicació pot salvar una depressió o un obstacle com un riu o un barranc; o creuar una altra via de comuniació situada a nivell inferior. Per altra banda el viaducte, segons el diccionari, és un tipus específic de pont, és especialment alt i de molta longitud, construït sobre una ampla i profunda depressió del terreny per tal de donar pas a una via de comunicació. En aquest cas, el viaducte de Barxell és una d'aquestes infraestructures edificades a l'Alcoi del segle XX. Té una longitud de 133 m i una altura màxima d'uns 28 m. Edificat en formigó i acer, s'eleva per damunt del riu Barxell. És part de l'antic traçat ferrocarril Alcoi-Agost, construït al llargs de 1927 a 1932. A dia de hui és part de la via verda d'Alcoi.