Restauració del monument de Cervantes


L'Ajuntament d'Alcoi i el Museu Arqueòlogic han recol·locat les lletres de bronze furtades l'any 2013. S'ha fos en bronze i còpiat, les lletres, que varen ser robades. Tanmateix, s'hi ha fet una neteja integral de la pedta de tot el monument.