Font de Mariola

Així està la font de Mariola després de les plujes d'aquest hivern: