El Molí del Salt

El Molí del Salt és un xicotet paratge que es troba a la població de Benilloba, a la comarca del Comtat. Molt prop del poble, el riu Penàguila s'encaixona en un xicotet estret i on s'ha pogut fer ús de l'energia de l'aigua fins al segle XX amb la construcció de dos molins hidraúlics.
El Molí de les Penyes del Salt:
El primer d'ells, és el Molí de les Penyes del Salt. Aquest edifici va ser construït en 1852 i la seua construcció no va perjudicar l'alimentació d'aigua del Molí del Salt, situat aigües davall d'aquest. Encara que es troba en estat de ruïna té una disposició adapatada a l'orografia del terreny. La planta baixa es correspon amb la casa del moliner, i la sala de la mola se situava en un subterrani al qual es tenia accés des de l'exterior.El riu Penàguila
El pont:
El Molí del Salt:
Després de creuar el pont de pedra i baixar unes escales trobem el Salt i el Molí del Salt. Aquest segon molí es troba en estat de ruïna però manté en peu l'estructura principal. Ací el riu Penàguila ha esculpit les parets verticals calcàries i ha format un salt d'aigua de 20 m d'altura. Fins el molí aplega una séquia que aboca l'aigua des de l'assut i la porta a un pou de 12 m de profunditat.El molí va ser edificat a la dècada de 1760 i va deixar de moldre el gra a l'anys 1899 per a convertir-se en una central hidroelèctrica.
El Salt: