La font i la bassa del Marqués

 
 Aquesta és la imatge que té la font i la bassa del Marqués al mes de juny de 2012. La font es troba a l'interor d'una xicoteta construcció feta de mamposteria  a més de no tindre teulada. El seu cos està afegit al mur i on es pot llegir: "M.M. / AÑO 1915" . Baix de l'incripció apareix el doll amb vegetació i una pica. Al costat dret hi ha un llavador que verteix les aigües a la gran bassa. Una font curiosa que es troba localitzada a mig camí entre el castell de Barxell i el riu Polop.