Font del Molinar
L'edifici de la Font del Molinar és un immoble que es troba al paratge alcoià de El Molinar i cobreix el principal brollador d'aigües potables de la ciutat d'Alcoi. Un lloc característic dins de la industrialització local. L'immoble és obra de Josep Abat i Carbonell i data entre els anys 1913-1914. Localitzat a l'inici del barranc de la Batalla. Per una banda l'estructura té una cúpula i un llanternó adornat amb franges de vius colors: ocre, blanc i blau amb la técnica del trencadís. El llanternó es tanca amb una altra volta amb finestres de mig punt. Per altra banda la tàpia que rodeja l'edifici és octogonal i feta en maçoneria. L'accés al seu interior es a través d'una rampa que té dos murs de maçoneria. La porta es metàl·lica decarada amb cinc flors i el seu arc és de mig punt. Damunt d'aquesta hi ha una escut de la ciutat i un epígraf on es pot llegir:  "FONT DEL MOLINAR/ MCMXIII - MCMXIV". En l'interior destaca el brollador natural en el centre i està rodejat per una barana metàl·lica amb pilarets on es troben uns cossiols. També destaca el partidor d'aigües metàl·lic .
L'exterior:

L'interior: