La fàbrica d'Els Solers


La fàbrica d'Els Solers és, de moment, l'únic edifici industrial consolidat de l'àrea protegida per la clàusula de BIC d'El Molinar d'Alcoi. Les obres portades a terme van acabar cap el setembre de l'any 2008. En aquelles obres, primer l'ajuntament d'Alcoi va comprar l'immoble que era de titularitat privada com ho són la resta d'edificis. Després es va portar a terme un projecte de consolidació per a salvar de la ruïna total aquest  immmoble. Es van restaurar peces de l'entramat de fusta i ferro original que encara quedaven in situ. A més es van construir les dos altures internes de l'edifici que estaven perdudes. Des de l'any 2008 a l'any 2013, l'edifici ha patit actes de vandalisme com el llançament de pedres al damunt de la seua nova coberta de teules roges, la destrucció dels accessos "antivandàlics" i fins i tot el robatori de la barana de ferro forjat del balcó i alguna reixa original.

Balcó d'Els Solers amb la seua barana furtada.
La coberta víctima dels actes vandàlics Entramat original de l'edifici