El riu Molinar amb aigua al 2013

El riu Molinar ens mostrava aquest cabal magnífic per les dates de l'any 2013. Feia més d'una decada que el naixement no brollava amb força i en quantitat. Aigües que sorgixen a la superfície a través d'un conjunt de graves i argiles. El sorgiment d'aquestes es produeix sota l'edifici de la Font del Molinar.