Refugi de Maquinaria Ceres


Com es ben conegut, Alcoi va patir huit bombardejos durant la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939 i les autoritats del moment van edificar un conjunt de refugis col·lectius per a protegir a la població civil de la ciutat. A més,  en hi havia d'altres edificats pels ciutadans mateixos  en els cellers de les cases.  I al mateix temps, cada una de les industries locals va edificar un conjunt destinat a protegir els treballadors. Ací tenim un exemple d'un refugi d'una fàbrica que té una entrada en recolze. El túnel està excavat a l'interior d'un xicotet turó. Està revestit amb rajoles i lluït. Després de més de 75 anys del final de la guerra, algunes parts d'ell han sofert uns petits ensorraments.