El Portalet del Vidre

Enclavat al barri de El Partidor, el Portalet del Vidre és un testimoni de la història local de la ciutat d'Alcoi. Es troba al final del carrer Forn del Vidre, i a dia de hui no té cap ús. Possiblement siga un element constructiu del segle XVIII, centuria en la que s'origina la barriada de El Partidor. Aquest element ja es present cap l'any 1859 al Atlas de Coello. És l'unic portal característic dels segles XVI-XVIII que encara hi resta en peu. Aquests portals ja no eren les fortificacions medievales dels segles XIII-XV, corresponen a unes portes no fortificades, que donaven accés a la Vila d'Alcoi per diverses parts del seu entramat urbà. El Portalet del Vidre dona pas a les hortes enclavades al riu Molinar, a les fàbriques d'aquest i algunes masies properes al barri de El Partidor.