Cava de Don Miguel
Una altra de les famoses caves de la serra de Mariola és la cava de Don Miguel amb una cota de 1.050 m. Destaquen els seus contraforts de grans dimensions i el treball amb maçoneria en morter que li dóna la semblança d'un castell o gran fortificació. L`estructura té tres entrades d'accés a diferents altures i orientacions. A un d'aquests, encara s'hi podia observar fins fa no molts anys les restes d'estructures domèstiques. Hi destacaben un banc d'obra i una xemeneia per als treballadors del pou de neu, però a dia de hui tot açò està enfonsant-se.
Cava Gran de XàtivaLa serra de Mariola és molt coneguda per un tipus edificació tradicional d'àmbit etnològic, les caves o pous de neus. En aquest cas, la cava Gran de Xàtiva és un d'aquest exemples característics del nostre patrimoni en les serres locals. Aquesta cava es troba ben amagada al cor del parc natural de la serra Mariola. Malauradament, no es troba senyalitzada per cap lloc i a més no té cap panell explicatiu. Però, sense dubte alguna persona caritativa ha esbrossat les herbes i matolls al voltant de les seues entrades.