Casa dels ComellarsCasa els Comellars és un altre exemple dels nombrosos masos del terme muncipal i comarca que desapareixerà en els propers anys. Situada a les proximitats de les pedrederes dels Comellars, aquest maset ha sofert actes vandàlics i l'espoli de les teules. Encara conserva part de les teulades però amb el desgast de les plujes ensorrarà tot el conjunt fins deixar-la com un testimoni més del nostre passat ramader i agrícola mediterrani.

 Bassa i font dels Comellars:

Exposició del catàleg d'escultures de la col·leció d'Art de l'Ajuntament d'Alcoi


Des del dia 26 de març al 30 d'abril de 2015 podem gaudir de l'obra escultòrica i gràfica de la col·lecció d'art de l'Ajuntament d'Alcoi. Hi ha que destacar obres molt interessants com el Sant Jordiet de Manuel Boix, una gran varietat d'obres de  Josep Pérez Pérez "Peresejo" o Llorenç Ridaura Gosálvez entre d'altres.
Refugi de Maquinaria Ceres


Com es ben conegut, Alcoi va patir huit bombardejos durant la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939 i les autoritats del moment van edificar un conjunt de refugis col·lectius per a protegir a la població civil de la ciutat. A més,  en hi havia d'altres edificats pels ciutadans mateixos  en els cellers de les cases.  I al mateix temps, cada una de les industries locals va edificar un conjunt destinat a protegir els treballadors. Ací tenim un exemple d'un refugi d'una fàbrica que té una entrada en recolze. El túnel està excavat a l'interior d'un xicotet turó. Està revestit amb rajoles i lluït. Després de més de 75 anys del final de la guerra, algunes parts d'ell han sofert uns petits ensorraments.
L'om tricentenari de Millena

 L'om tricentenari de Millena és, probablement, l'únic supervivent de tots els grans oms d'ombria que hi havia a quasi tots els pobles de la comarca de El Comtat i l'Alcoi.  Preseideix la plaça de l'Església i en els últims anys diversos especialistes mantenen un control exhaustiu per evitar que la malatia holandesa de l'om o grafiosi. Malaltia que ha afectat a totes les poblacions durant les últimes decades del segle XX i fins hui. Aquesta es distingeix per ser un fong que es transportat pels escarabats Scolytus multistriatus els quals mengen fusta. El fong col·lapsa els vasos de savia fins que mata l'arbre.


El riu Molinar amb aigua al 2013

El riu Molinar ens mostrava aquest cabal magnífic per les dates de l'any 2013. Feia més d'una decada que el naixement no brollava amb força i en quantitat. Aigües que sorgixen a la superfície a través d'un conjunt de graves i argiles. El sorgiment d'aquestes es produeix sota l'edifici de la Font del Molinar.