Els DubotsEls Dubots és el topònim que recull a la part més alta de la Serreta (Alt de Dubots 1.050 m) unes formacions calcàries que li caracterizen la seua silueta i molt pareguda a una gepa de camell. La Serreta destaca la presència del oppidum ibèric dels segles III.a.C al I a.C. descobert el 1917 per Camil Visedo Moltó.Castellet de Carrícola


El castellet de Carrícola és una fortificació medieval situada a la comarca de la vall d'Albaida, concretament a les vessants d'ombria del Benicadell. Es troba a pocs metres del poble de Carrícola però pertany legalment al poble d'El Palomar. És un més dels castells situats al Benicadell per a controlar el pas cap les terres de la vall del Serpis. La tècnica constructiva és de tapial de maçoneria i una cronologia d'època islàmica medival entre els segles X-XII i transformacions cristianes medievals posteriors a la conquesta. La torre de l'homenatge té una altura de 7 m d'altura i 3 d'amplària. En els últims anys ha patit uns treballs de consolidació y restauració amb panells informatius.


 Barranc del Castellar amb panoràmica a la vall d'Albaida
Torre de l'homenatge del castell:

Instal·lacions de l'interior:

Carrícola i el castell: