Les Agulles dels Frares de la Serrella

Les agulles dels Frares de la Serrella són una curiosa formació geològica, que està produïda per l'erosió de la pedra càrstica del macís. Tot el paratge, hi destaca per la seua màgia quasi al cim d'aquesta serra prebètica.