L'Alcoi medieval I: La Torre de Na Valora

La torre de Na Valora és un dels vestigis més antics de la ciutat d'Alcoi, justament dels moments posteriors a la conquesta cristiana. Datada al segle XIII formava part de les defenses del nou assentament, la Vila d'Alcoi, construida per a defendre el camí a la ciutat de València per l'interior de la provincia d'Alacant. A més, era una vila propera a la frontera amb Castella i també a les ràtzies granadines. És a dir, una regió immersa als conflictes de la Baixa Edat Mitjana, com la Guerra dels Dos Peres. Va ser descoberta al novembre de 1987 en l'annex del carrer Verge Maria, hui desaparegut, i conegut com el Carreró de les Comèdies per conseqüència del enderrocament d'uns edificis confrontants. L'element principal de la torre el constituïx un arc apuntat i va ser construïda entre els anys 1260 i 1275. A l'any 2004 es va rehabilitar i l'actualitat està protegida amb la categoria de BIC (Bé d'Interés Cultural).
L'aspecte que mostrava la torre Na Valora als anys 80. (Museu Arqueològic d'Alcoi) L'aspecte actual, després de la seua intervenció a l'any 2004:

Plafons ceràmics devocionals d'Alcoi II: El Barri d'El Partidor

Sant Mateu al carrer Sant Mateu, i es por llegir " S(an) MATEO EVANGELISTA". Santa Isabel al carrer la Sardina, i es por llegir "AÑO. S.(an)TA YSABEL. 1884." Sant Nicolau al carrer "Sant Nicolauet". Plafó situat al carrer Forn del Vidre, a l'entrada de Cals Flares. És un monjo envoltat per ocells, sense dubtes, és Sant Francesc. Verge Maria amb Jesuset al jardí de Cals Flares. Verge Maria amb dos àngelets al grup d'habitatges La Asunción del barri de Batoi. Es pot llegir: "GRVPO DE 80 VIVIENDAS LA ASVNCION AÑO 1955."