Rehabilitació d'edificis industrials com habitatges


Dos exemples de com la rehabilitació d'edificis industrials o d'àmbit de la indutrialització local poden ser adaptats en habitatges moderns. El primer cas es troba situat al carrer de Santa Llúcia, un dels últims eixamples a la zona històrica i dels primers d'època contemporània. Estava constret pel riu Riquer. Destaca com un immoble d'àmbit industrial amb diverses altures entre el carrer Santa Llúcia i la ribera del riu Riquer. S'ha rehabilitat com un edifici d'habitatges privat.

El segon exemple és un immoble també rehabilitat al carrer Sant Joan  amb un aparcament modern i amb tres habitatges per les tres plantes. Tambés es tracta d'un edifici de la primera meitat del segle XX que possiblement eren dependències industrials com tallers o habitatges. D'aquesta manera ha quedat conservat un altre tipus d'edificis de la industrialització local sense crear un solar de runes o herbes.