Millena


Millena, també coneguda com Milleneta, és una població de la comarca valenciana del Comtat i es troba situada a l'entrada de la subcomarca de la vall de Seta. La població és d'origen islàmic medieval i va ser conquerida pels cristians al segle XIII. Fins el segle XVII la majoria de la població era morisca i després de l'expulsió de 1609 va patir un gran daltabaix demogràfic com a la resta de la comarca. Destaquen diversos edificis, per un costat l'església de sant Josep i al costat l'om tricentenari de Millena. A més hi destaca, la torre de Millena en la part superior del poble, feta amb la tècnica de tapial. A més a més, també està el castell de Travadell a uns 2 kilòmetres del nucli urbà i al damunt d'un escarpat tossal a pocs metres de serra d'Almudaina.


Torre de Millena:
Font de Dalt:
Castell de Travadell: