Escuts heràldics al Raval Vell

Possibles escuts heràldics baixomedievals o d'época moderna al carrer Verge d'Agost?

L'abans i el després XIV: El Col·legi Sant Roc

L'abans (any 2007):
El després (finals d'octubre del 2008):
Molt poca cosa a dir, Sant Roc un col·legi amb més de 50 anys de docència i que de miracle no enderroquen també l'església neogòtica.

Vídeo Les Fonts Urbanes d'Alcoi

Micel·lània fotogràfica de la majoria de les fonts que encara resten a Alcoi. Les fonts són un tipus de patrimoni local maltractat pels últims governs municipals des de fa 30 anys. Aquestes fonts representen de mànera molt definida les condicions de les classes més populars de la població local. Es a dir aquestes fonts eren el lloc de subministrament d'aigua potable i a més de ser llocs de socialització humana.