Noves inversions a les pintures rupestres de la SargaL'ajuntament d'Alcoi destinarà tres partides en els pressupostos per a la Sarga.