Pou de neu del Benicadell


Un altre exemple de pou de neu o cava és de la del Benicadell. Hi resta, parcialment, la seua coberta semicircular i està coberta per una planta enfiladissa. La part central de la coberta està derruïda a l'interior però la manté parcialment i les tres finestres d'accés estan protegides per baranes de fusta. No és l'únic exemple de pou de neu a la montanya homònima ja que hi ha d'altres a la mateixa.