El Riu Riquer

El riu Riquer és un dels ramals fonamentals per a la formació del riu Serpis al terme muncipal d'Alcoi. El vídeo mostra el caudal arreplegat després de les darreres pluges.