Monument als voluntaris de Creu Roja

Gran monument dedicat als voluntaris alcoians de Creu Roja i obra es possiblemen de l'escultor valencià Rafael Pi Belda. Està feta en un gran bloc d'alabastre irregular. Per una banda apareixen esculpides cuatre figures humanes, dos són voluntaris amb uniforme de la Creu Roja auxilian un ferit al seu centre i una cuarta vista d'esquenes a un lateral del monument. Per altra banda a la part posterior hi ha una epígraf i on es pot llegir: "Alcoy / Al voluntariado / de Cruz Roja / 26 de Junio 1979 // Belda". Hi ha,  a més,  una creu esculpida amb volum. Finalment a l'altra banda lateral està esculpit l'escut de la ciutat d'Alcoi. Aquest monument es trobava situat a la plaça de la Concordia del barri de Santa Rosa però es va reinstal·lar a la placeta de Sant Francesc amb el canvi de nom homònim com placeta de la Creu Roja on estava la Creu Roja als seus inicis a Alcoi.