L'Alcoi medieval II: la Torre N'Aiça

La Torre N'Aiça és una de les torres que es van edificar al segle XIV per a la nova expansió urbana de la Vila d'Alcoy. El nou barri anomenat Vilanova d'Alcoi o Pobla Nova de Sant Jordi als documents locals però el seu nom tradicional ha sigut el de Raval Vell. El barri es va edificar cap la dreta de l'actual carrer Sant Tomàs i arribava fins al barranc de Na Lloba. La torre de N'Aiça ha ser "descoberta" amb l'enderrocament de l'edifici que la camuflava a l'any 2004 al carrer la Puríssima, fins llavors solament es coneixia per la documentació històrica. Finalment va ser rehabilitada i consolidada a l'any 2006.