La "recolocació" de la font del Vidre

Aquesta és la desgraciada i menyspreada "recolació" de la font del Vidre, després del seu desmuntatge quan es va enderrocar sant Nicolau 155. Un altre exemple de com ha sigut maltractat el patrimoni de la ciutat d'Alcoi. Un centre històric declarat BIC que en els últims anys ha patit una política de degradació i de enderrocs continus i sistemàtics. El carrer Forn del Vidre era un dels pocs llocs salvats d'aquesta desgraciada línea seguida pels polítics d'Alcoi, però després de l'enderroc de l'edifici sant Nicolau 155, que no es trobava al catàleg local i s'hi trobava únicament la font. Ara, aquesta font ha tornat al nou i polèmic edifici, però en un espectacle de despreci més cap el patrimoni malmés d'aquest barri, d'els seus veïns i d'Alcoi.