Les Covetes dels Moros


Les Covetes dels Moros són un conjunt de cavitats d'origen medieval islàmic, excavades a un penya-segat  calcàri al barranc de la Fos. És el grup més nombrós i més famós d'aquestes cavitats al voltant del riu Clariano. Aproximadament són unes 50 finestres repartides entre 3 i 4 nivells que en un primer moment serien aïllades i que amb el pas del segles s'han anat connectant  verticalment i horizontalment. L'hipòtesi més aceptada sobre l'ús d'aqueste estaria dedicat al de magatzem i graner de collites de les comunitats  d'època andalusina al voltant del segles X-XI.