Castell de Barxell al juny de 2016

Un any després de l'inici de les primeres obres de restauració del castell encara queda molt per a fer. De moment s'han talat part dels pins que dificultaven la visió de la torre de l'homenatge i del seu talús frontal. S'han de fer millores i pel moment la nostra benvolguda fortificació no està fora del perill de l'enderrocament.
 La tala de pins en la part frontal del castell
Excavacions arqueològiques davant de la porta principal del castell
La poterna del castell