Els DubotsEls Dubots és el topònim que recull a la part més alta de la Serreta (Alt de Dubots 1.050 m) unes formacions calcàries que li caracterizen la seua silueta i molt pareguda a una gepa de camell. La Serreta destaca la presència del oppidum ibèric dels segles III.a.C al I a.C. descobert el 1917 per Camil Visedo Moltó.