Restauració de la font i llavador d'els Algars

Farà uns mesos es va restaurar la font i llavador de la pedania contestana d'els Algars. S'ha millorat l'aspecte com són les humitats, la filtració d'aigua i la substitució de canonades velles per noves.