L'abans i el després XII: La Placeta del Carbó

L'abans (segle XX): Principis del segle XX
Mitjans del segle XX:
El després (any 2008):
A la placeta del Carbó destaca l'edifici del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó que ocupa l'antiga Casa de la Vila d'estil renaixentista del segle XVI i declarada Monument d'Interés Artístic Nacional. L'edifici consta de dues ales que, si presenten uniformitat, acusen diferències notables. En la de l'esquerra, possiblement anterior a la instal·lació del Consell, trobem la porta arcada i la façana de carreus, sobre la qual s'obren dues finestres. L'ala dreta, construïda l'any 1572, presenta a la planta baixa una llotja, una mena d'espai públic, formada per cinc arcs classicistes sostinguts per robustes columnes toscanes i, també, un altre arc, obert al lateral, que dóna al carrer de la Verge Maria; a la planta noble hi ha tres balcons, l'escut de la vila, amb la corona mutilada des de l'època de la II República, i un rellotge de sol. L'edifici ha estat destinat a diferents usos municipals, des de museu d'art fins al seu ús arqueològic. A l'any 1835 va deixar de ser la seu de l'Ajuntament.