L'abans i el després XI: El Tren Xitxarra

L'abans (mitjans del segle XX):
El tren Xitxarra pel barranc de l'Infern.
El tren Xitxarra a l'estació de L'Orxa, sota el castell de Perpuxent. El Després (any 2008): El tren Xitxarra a la plaça de Al-Azraq, antiga explanació de l'estació de Gandia.
El tren Xitxarra és com la major part de les antigues locomotores de vapor, un menbre popular de la comunitat urbana on va donar servei. En 1893 es va crear la "Alcoy & Gandia Railway and Harbour Company Limited" companyia encarregada d'abastir de mercaderies i matèria primaria des de l'interior i el port de Gandia. El lloc més destacable per on discorre és el barranc de l'Infern, entre els termes municipals de L'Orxa i Villalonga. Cap a 1965 la companyia ferroviària va ser adquirida per FEVE, i finalment a l'any 1969 la línea es va tancar.