L'abans i el després XX: La Hidroelèctrica

L'abans(1921):
Dècada de 1920:
El després (any 2009):
A la fotografia es pot veure l'antiga hidroelèctrica, edificada al 1910, el quarter d'infanteria enderrocat al 2001 i el pont de Sant Roc . A la segona fotografia s'observa millor l'edifici i es pot llegir en lletres majúscules HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, unes lletres que han sigut reutilitzades per a l'hotel (HOTEL AC ALCOI). L'edifici és obra d'Alfonso Dubé i de l'arquitecte Timoteu Briet. Aquest inmoble projectat per a la ciutat d'Alcoi i per la companyia "Hidroeléctrica Española" estava destinat per al subministrament d'electricitat a la ciutat i més concretament per a les fàbriques properes, a l'actual barri de Santa Rosa. Així es va instal·lar a la ciutat la primera producció d'una nova energia concorde als nous temps., l'ectricitat. És diferencien dos edificis, el principal destinat a la producció d'electricitat i la casa de l'enginyer. Actualment és un hotel AC, projecte de rehabilitació dels anys 2002-2003.