La font i la bassa del Marqués

Prop del castell de Barxell, hi ha una font de principis del segle XX, la font del Marqués. El seu nom prové del títol nobiliari de l'antic propietari del castell de Barxell i els camps de conreu del voltant.S'accedeix des del camí de baixada que va del castell als Canalons, a mà dreta sí baixes. Es troba amagada entre la vegetació i els pins. Sembla que ja no té cap ús agrícola, ja que està una mica abandonada encara que algú neteja d'herbes els seus voltants. La font està dins d'una xicoteta edificació de la qual ja no té sostre. Dins d'ella hi ha la pròpia font, un banc d'obra, un xicotet llavador i una finestra amb panràmiques a l'antiga bassa. Aquesta està parcialment o totalment plena a mesura que passa l'any. Per últim la font té la següent inscripció "M. M. AÑO 1915" i aquesta, més o menys li dona una data de la seua construcció.
La bassa