Mas del Bodí
El Mas del Bodí és un altre exemple d'arquitectura rural i agrícola de la serra de Mariola. L'edifici està al costat de la carretera comarcal que hi passa per enmig del parc natural i molt prop de l'urbanització de El Pinatell. La foia on s'enclava aquest mas, amb uns altres, és on neix el riu Vinalopó. L'immoble es troba en un estat ruïnós com és habitual dins d'aquest tipus d'edficis tradicionals dins de les nostres serres del món rural. En un del seus costats, destaca la presència d'un gran lledoner centènari. L'estructura en general es troba en peu però és en el edifici principal on part de la coberta original ha caigut i amb ella les dos altures superior. Així únicament hi resta en peu parts de la coberta i els pilars. El edifici secundari localitzat a la part posterior encara està en millors condicions que el principal. D'aquest, hi resten una cuina, uns estables i una habitació. També destaquen el conjunt de patis tapiats del mas.

El patis tapiats laterals:


 La façana del darrere::
El gran lledoner centenari: