Ares del Bosc
Ares del Bosc és un llogaret depenent del municipi de Benasau. Situat a les vessants de la serra de la Serrella i dins de la comarca d' El Comtat, oficialment té una població molt reduïda i és una nucli de població sense indepèndencia administrativa. El gentilici oficial ha de ser paregut al d'Ares del Maestrat: arenc i arenca. L'origen de la pedania es troba en els segles medievals islàmics com un nucli de població musulmà on van restar mudèjars, després moriscs fins l'expulsió de 1609 i la repoblació per cristians vells d'altres territoris. Destaquen dos edificis principals, l'església de la Mare de Déu dels Àngels de 1535 i el Palau dels Marquesos del Bosch del segle XVI, i la Font dels Xorros i el seu llavador. 
Font dels Xorros i el llavador:


L'església de la Mare de Déu dels Àngels:

Al final del carrer,  palau dels Marquesos del Bosch.