Túnels de desaigüe torrencial de l'autoviaL'autovia té moltes infraestructures dissenyades a banda de la pròpia via com són els passos de fauna o la xarxa de protecció per a ratpenats. Destaquen també els túnels de desaigüe torrencial del Pago d'Assensi. Són dos túnels d'una llargària considerable i situats al voltant del Pago d'Assensi i l'antic Pago de Saragossa.