Castell de Barxell a la primavera de 2018


El castell de Barxell a la primavera de 2018 encara tenia i té mancances per a la seua conservació. S'han fet molts treballs de rehabilitació en l'edifici principal, excavacións arqueològiques i tala de pins al voltant d'ell, però no està totalment segur de l'enfonsament de la seua torre de l'homenatge i la preservació de tota l'estructura del nostre benvolgut castell. Hi havien unes veïnes càpriques a la seua rodalia.


 Detall de la muralla: