Llavador de l'Olivar de la BassaAl costat de la partida de Cotes Altes, dins de l'actual urbanització de Sol i Camp encara resten parts de la xarxa hidràulica de la font del Xorrador. Concretament és un llavador situat costat de l'Olivar de la Bassa. Resten el safareig rectangular amb les lloses inclinades desgastades per la fricció de fer la bugada.