Font del barrnac del Batanet


Aquesta font està localitzada prop de l'anomenat barranc, del Batanet, però desconec el possible i veritable topònim. En altres llocs era anomenada com la font i la bassa del marqués. Així que pel moment l'anomenarem com del Batanet. Portarà anys abandonada, en mig dels conreus de blat. El conjunt està format per una caseta de maçoneria amb una font i un xicotet llavador quadrangular. La font té una inscripció: "M. M. /AÑO 1915". I finalment una gran bassa també feta de maçoneria i enlluïda a l'interior amb calç que té un gran nivell d'aigua, depenent l'estació de l'any i les pluges.