Font de Gormaget


La font de Gormaget és un dels últims exemplew encara viu de la xarxa hídrica i agrícola a les vessants periurbanas de la serra de Mariola del terme municipal d'Alcoi. Va ser millorada fa un parells d'anys. El conjunt està format per una bassa, una font i un llavador. Destaca l'inscripció de la part dreta de 1925.