Les Guilelles

Dins del parc natural de la Serra de Mariola, hi existeixen centenars de masies escampades per tota la Mariola. Són un tipus de patrimoni rural tradicional valencià, que poc a poc està desapareixent per l'abandonament del mòdel tradicional d'explotació agrària i ramadera i l'explotació forestal. L'aparició de les noves formes de produir i del mòdel ecònomic capitalista, han fet innecesàries aquests tipus d'edificis. A més se li suma l'efecte de despoblament dels llocs rurals cap els urbans. Tot açò fa que perille aquest patrimoni etnològic tan tradicional. Les Guilelles són dos masies enclavades dins del parc natural de la Serra de Mariola, i dins del terme municipal de Banyeres de Mariola. És més, tenen al costat el naixement del riu Vinalopó, la Font de la Cova i el castell del Vinalopó. La Guilella Nova sembla ser un edifici de finals del segle XIX o principis del segle XX, que destaca el seu estil constructiu en color groc i rematat per una xicoteta torre, a més d'una capella de 1948. Mentres, la Guilella Vella sembla un edifici del segle XVIII amb un escut nobiliari i diverses creus decorant la façana i també amb una capella interior.
La Guilella Nova:
La Guilella Vella: