Placa commemorativa de la Cavalcada de Reis d'Alcoi


A l'edifici històric del segle XIX, número 21 de la plaça  d'Espanya,  hi ha una placa commemorativa dedicada a l'associació que va crear l'actual Cavalcada de Reis d'Alcoi. La inscripció té un escut de la ciutat, una estrella de nadal i l'efígie dels tres reis amb camell i es pot llegir:

"EN AQUESTA CASA RESIDI LA PENYA / "EL PANEROT" PIONERA QUE FOU DE LA / CAVALCADA DELS REIS "MAGOS" EL POBLE / D'ALCOI LI TESTIMONIA EL SEU MES PROFUND / AGRAIMENT I RECONEIXEMENT EN AQUESTA / DATA IMPORTANT DEL PRIMER CENTENARI // ALCOI GENER DE 1985".